Y We.

Dwi yn caru pa mor ddefnyddiol ‘di social media. Dwi’n gallu rhannu pa bynnag gynnwys dwisho, hyrwyddo blogiau, gwbo pa ddigwyddiada’ sy’ mynd ‘mlaen (rhai virtual os nad dim arall..!.), cofio pryd ma’ penblwyddi pawb, siarad efo teulu/ffrindia’, rhwydweithio, cyfarfod ffrindia’ newydd lyfli, a gallu rhannu newyddion ayb. Ma’n gallu bod yn class heb amheuaeth! Ond, o… Tydi Instagram ddim yn gweld fi’n syllu ar … Parhau i ddarllen Y We.

Byw yn Fy Nghroen

Dwi heb sgwennu blog ers dechra’ Mehefin a ma’n teimlo ‘tha ages yn ôl i ddeud gwir – ond er deud hynny, mae ‘di bod yn ddeufis bach prysur iawn rhwng bob dim yn fy mywyd bach. Un o’r rhesymau am hynny oedd cyhoeddi cyfrol ges i’r fraint o gyfrannu ati – ‘Byw yn Fy Nghroen‘. Fel un a gafodd bleser ar ôl darllen ‘Gyrru … Parhau i ddarllen Byw yn Fy Nghroen

Cofia dy werth.

Omb, ma’n flinedig bod yn ferch weithia’. Dal hi ym mhobman. Trio cadw fyny efo disgwyliada’ cymdeithas a’u syniad nhw o ddiffinad ‘perffaith’. Anodd ‘di anwybyddu y models dros Instagram sydd efo gwallt hir syth, croen clir tanned, dannadd gwyn + ffigyra toned (ac efo digon o fwbs a phen ôl i lenwi’r sgrin ‘fyd obvs) yn hyrwyddo rhyw fitamins neu shêcs protein sy’ bron yn … Parhau i ddarllen Cofia dy werth.

Caneuon Cymraeg i godi calon

Dros y 3 mlynedd diwetha’ dwi ‘di gwneud 3 cofnod gwahanol yn nodi caneuon sy’n codi ‘nghalon, ond neshi sylwi bod gen i brinder caneuon Cymraeg ar y rhestrau hyn. Felly, dyma fi’n mynd ati i geisio darganfod pa berlau iaith y nefoedd sy’n bodoli! Diolch i bawb awgrymodd gân pan neshi holi o gwmpas  – dwi di joio darganfod / ail ddarganfod amryw o … Parhau i ddarllen Caneuon Cymraeg i godi calon