Symud i Gaerdydd

Henffych 😊 Mae’n teimlo fel oes ers y tro dwytha i mi ‘sgwennu blog yn ymwneud â ‘mywyd personol, felly bear with os dwi’n parablu ‘mlaen yn fy nghofnod blog mis hwn! Fel mae rhai sy’n fy ‘nabod i’n bersonol yn gwbod, ‘nes i symud i fyw i Gaerdydd ar ddiwedd fis Medi ‘leni. Doedd o’m yn benderfyniad hawdd i ddeud lleia’ – gymrodd o dan ganol Awst i mi *wirioneddol* … Parhau i ddarllen Symud i Gaerdydd

Tudalenna’ coll y prosbectws

(Ylwch fi’n trio bod yn glyfar efo’r teitl) Alas, unwaith eto, ma’ hi’n amser cychwyn tymor newydd sbon. Dwi, fatha nifer ohonoch chi, yn gofyn – lle uffar a’th yr Haf? Ond, mae o’n dod i derfyn, a rwan ma’ hi’n gyfnod pwysig i nifer – yn enwedig y ffreshyrs diniwad sydd ar fin darganfod sut beth ydi byw ar microwave meals, a bod nosweithia’ allan … Parhau i ddarllen Tudalenna’ coll y prosbectws

Diwedd cyfnod

Ymhen rhyw wythnos neu ddwy, mi fyddai’n gadael neuadda’ preswyl Prifysgol Bangor – fy ail gartre’ ers bron i ddwy flynedd bellach. Dwi ‘di crio, dwi ‘di chwerthin nes dwi’n sâl, (ac yfed nes dwi’n sâl), ‘di stressio,  a ‘di ca’l rhai o’r adega’ hapusa’ erioed o fewn yr adeilad hwn. Dyma be fyddai’n golli….a be fyddai rili ddim: Manteision – Gwneud ffrindiau oes ynde: Cliché dwi’n … Parhau i ddarllen Diwedd cyfnod

Ar fin dechra’ Coleg? Dyma be i ddisgwl…

Rhywsut, ‘dan ni wedi cyrraedd mis Medi yn barod. Mis sy’n nodi dechreuad newydd i sawl un – i’r rhai sy’n cychwyn swydd newydd, i blant sy’n cychwyn ysgol gynradd/uwchradd am y tro cyntaf, ac i’r rhai sydd am droi yn fyfyrwyr mewn Prifysgol. Ond mae o hefyd yn gallu nodi newid i’r rhai sydd eisioes yn y sefyllfaeoedd hyn. Er enghraifft, mewn cwpl o … Parhau i ddarllen Ar fin dechra’ Coleg? Dyma be i ddisgwl…