Bywyd cyn social anxiety

Dwi wastad ‘di bod yn berson swil. Ers oni’n blentyn efo mop llawn cyrls yn y Feithrinfa, hyd at fy nyddiau yn ‘rysgol gynradd – do’ni erioed yn hoff iawn o’r limelight. Ond eto’i gyd – mi *oni’n* blentyn hyderus. Dwni’m faint o weithia’ nes i gystadlu yng nghystadlaethau’r Urdd – boed hynny’n lefaru, canu, neu dawnsio disgo mewn grŵp (dwi dal yn eitha’ smug … Parhau i ddarllen Bywyd cyn social anxiety

2016

Dwi’m yn gwbod amdana chi, ond yn bersonol ma’ 2016 ‘di bod yn flwyddyn hollol swreal. Wrth feddwl yn ôl ar y 12 mis diwethaf, dwi’n rhyfeddu ar yr hyn sydd wedi digwydd ac wedi newid – o amgylch y byd, ac yn fy mywyd i hefyd. Mae ‘di bod yn flwyddyn llawn cyferbyniadau – yn anffodus, dwi ‘di colli sawl un agos at fy … Parhau i ddarllen 2016