Tor-calon

Ar ôl y profiad o brofedigaeth, mi fyswn i yn deud mai tor-calon ydi un o’r profiada’ gwaethaf dwi ‘di gorfod mynd drwyddo. Mae ‘na alar yn hwnnw hefyd, does. Hiraeth am atgofion efo rhywun sydd dal ar dir y byw. Peth rhyfadd. A peth poenus uffernol – yn feddyliol ac yn gorfforol. Yn enwedig pan mae’n dod allan o nunlla’. Peidiwch â chamddallt, dwi … Parhau i ddarllen Tor-calon

Bywyd cyn social anxiety

Dwi wastad ‘di bod yn berson swil. Ers oni’n blentyn efo mop llawn cyrls yn y Feithrinfa, hyd at fy nyddiau yn ‘rysgol gynradd – do’ni erioed yn hoff iawn o’r limelight. Ond eto’i gyd – mi *oni’n* blentyn hyderus. Dwni’m faint o weithia’ nes i gystadlu yng nghystadlaethau’r Urdd – boed hynny’n lefaru, canu, neu dawnsio disgo mewn grŵp (dwi dal yn eitha’ smug … Parhau i ddarllen Bywyd cyn social anxiety