Tor-calon

Ar ôl y profiad o brofedigaeth, mi fyswn i yn deud mai tor-calon ydi un o’r profiada’ gwaethaf dwi ‘di gorfod mynd drwyddo. Mae ‘na alar yn hwnnw hefyd, does. Hiraeth am atgofion efo rhywun sydd dal ar dir y byw. Peth rhyfadd. A peth poenus uffernol – yn feddyliol ac yn gorfforol. Yn enwedig pan mae’n dod allan o nunlla’. Peidiwch â chamddallt, dwi … Parhau i ddarllen Tor-calon