Amser y Mis.

MAE’N AMSER I SIARAD AM PERIODS. PERIOD. Mae o’n beth hollol normal, felly pam ar y ddaear ein bod ni mor anobeithiol yn siarad am y pwnc? Pam bod proses mor naturiol yn cael ei weld fel rwbath afiach?! Period = cyfnod o amsar – ac yn y cyfnod penodol yma, be sy’n digwydd ydi bod wal yr uterus yn twchu efo meinwe (tissue), mae’r … Parhau i ddarllen Amser y Mis.

Bywyd cyn social anxiety

Dwi wastad ‘di bod yn berson swil. Ers oni’n blentyn efo mop llawn cyrls yn y Feithrinfa, hyd at fy nyddiau yn ‘rysgol gynradd – do’ni erioed yn hoff iawn o’r limelight. Ond eto’i gyd – mi *oni’n* blentyn hyderus. Dwni’m faint o weithia’ nes i gystadlu yng nghystadlaethau’r Urdd – boed hynny’n lefaru, canu, neu dawnsio disgo mewn grŵp (dwi dal yn eitha’ smug … Parhau i ddarllen Bywyd cyn social anxiety