Un Mewn Pedwar

Dwi’m yn gwbod os ‘di’r isod yn wbath creadigol neu ddim – neshi jyst sgwennu fo un bora. Sgwennu be bynnag ddaeth i’m mhen i, a gobeithio bod o’n g’neud synnwyr. ~ Dwi’n dallt. Dwi’n gwbod sut beth ydi deffro heb egni. Dwi’n gwbod sut beth ydi dyheu ca’l mynd yn ôl i baradwys trwmgwsg, lle does ‘na’m cyfrifoldeba’, problema’ na disgwyliada’. Dwi’n gwbod pa mor … Parhau i ddarllen Un Mewn Pedwar

Y Pris ‘Dan Ni’n Dalu

Profedigaeth. Yn anffodus, dio’m yn wbath fedrith rywun osgoi. Ond eto’i gyd, mae o’n dipyn o bwnc tabŵ o fewn ein cymdeithas dwi’n teimlo. Ma’n effeithio pawb, ond dewis cadw fo i ni’n hunain yda ni. ‘Nath o gymryd blynyddoedd imi allu siarad yn agored yn dilyn y profedigaeth cynta’ geshi. ‘Doni methu dirnad â’r peth. Dwi’n berson sy’n teimlo bron popeth i’r byw, a dwi dal ddim … Parhau i ddarllen Y Pris ‘Dan Ni’n Dalu

Gor-bryder

Nyts meddwl mai hwn ydi cofnod rhif 11 – bron i flwyddyn o redeg blog. Dwni’m faint o wahaniaeth ma’r cofnodion ‘ma’n eu gwneud, ond dwi’n mwynhau eu sgwennu nhw be bynnag. Holl bwynt cychwyn y prosiect bach yma oedd i sgwennu am bynciau heriol o fewn ein cymdeithas – iechyd meddwl yn benodol.  Dwi ‘di crybwyll rhai fel panic attacks, iselder, pwysa’ arholiada’ ayyb, … Parhau i ddarllen Gor-bryder

20 cân i godi ysbryd

Ers bod yn blentyn, ma’ cerddoriaeth wedi chwara’ rhan mawr yn fy mywyd i, oni’n casglu gymaint o CD’s nes do’dd genai’m lle i fwy, rhoi miloedd (yn lythrennol) o ganeuon ar fy MP3/iPod a gwrando arnyn nhw ar repeat, *trio* dysgu piano ac yna prynnu gitar…hm ia..a’th hwnnw ddim yn dda iawn, i roi o fel’na. Dwi’n meddwl ei fod o’n anhygoel y modd … Parhau i ddarllen 20 cân i godi ysbryd