20 cân i godi ysbryd #2

Llynedd nes i restru 20 cân oedd yn codi ‘nghalon i, ac yn codi ysbryd (fel mae’n deud yn y teitl, de). Linc:  20 cân i godi ysbryd Felly, nes i benderfynu g’neud hynny eto, a rhestru 20+ cân sy’n fy ngwneud i’n hapus, ac yn gymorth pan dwi ei angen o. Os ‘dach chi efo unrhyw argymhellion pellach, plis rhowch wbod, fyswn i’n ei gwerthfawrogi’n … Parhau i ddarllen 20 cân i godi ysbryd #2

Un Mewn Pedwar

Dwi’m yn gwbod os ‘di’r isod yn wbath creadigol neu ddim – neshi jyst sgwennu fo un bora. Sgwennu be bynnag ddaeth i’m mhen i, a gobeithio bod o’n g’neud synnwyr. ~ Dwi’n dallt. Dwi’n gwbod sut beth ydi deffro heb egni. Dwi’n gwbod sut beth ydi dyheu ca’l mynd yn ôl i baradwys trwmgwsg, lle does ‘na’m cyfrifoldeba’, problema’ na disgwyliada’. Dwi’n gwbod pa mor … Parhau i ddarllen Un Mewn Pedwar

Y Pris ‘Dan Ni’n Dalu

Profedigaeth. Yn anffodus, dio’m yn wbath fedrith rywun osgoi. Ond eto’i gyd, mae o’n dipyn o bwnc tabŵ o fewn ein cymdeithas dwi’n teimlo. Ma’n effeithio pawb, ond dewis cadw fo i ni’n hunain yda ni. ‘Nath o gymryd blynyddoedd imi allu siarad yn agored yn dilyn y profedigaeth cynta’ geshi. ‘Doni methu dirnad â’r peth. Dwi’n berson sy’n teimlo bron popeth i’r byw, a dwi dal ddim … Parhau i ddarllen Y Pris ‘Dan Ni’n Dalu

Gor-bryder

Nyts meddwl mai hwn ydi cofnod rhif 11 – bron i flwyddyn o redeg blog. Dwni’m faint o wahaniaeth ma’r cofnodion ‘ma’n eu gwneud, ond dwi’n mwynhau eu sgwennu nhw be bynnag. Holl bwynt cychwyn y prosiect bach yma oedd i sgwennu am bynciau heriol o fewn ein cymdeithas – iechyd meddwl yn benodol.  Dwi ‘di crybwyll rhai fel panic attacks, iselder, pwysa’ arholiada’ ayyb, … Parhau i ddarllen Gor-bryder