‘Bydda’n chdi dy hun. Na, dim fel’na.’

Paid bod mor loud. Paid bod mor dawel. Ti rhy opinionated. Ti byth yn lleisio dy farn. Paid rhegi ma’n goman. Goody two shoes ti byth yn rhegi. Bydda’n hyderus! Gosh, ma honna’n caru’i hun gormod dydi. Yli bach wti – cym fyrgyr. Da iawn chdi am golli pwysa’ ti’n edrych yn ffab. Stopia fod mor high maintenance. Ti’m yn g’neud digon o ymdrech. Pen … Parhau i ddarllen ‘Bydda’n chdi dy hun. Na, dim fel’na.’

2020

Be hydnoed oedd 2020? Ma’r 12 mis dwytha’n teimlo fel breuddwyd hunllef dystopian. Ond, wedi deud hynny, dwi’n hollol ymwybodol ‘mod i mor lwcus o ga’l fy iechyd, fy nheulu a fy ffrindiau. Do, dwi ‘di gorfod gwneud sacrifices anodd fel pawb eleni, ond mam bach ma’na bobl wedi, ac yn parhau i wneud rhai llawar mwy na fi. Llaw ar ‘nghalon, dwi erioed wedi … Parhau i ddarllen 2020

Caneuon Cymraeg I Godi Calon #2

‘Nes i gofnod blog dros flwyddyn a hanner yn ôl (!) oedd yn rhestru caneuon Cymraeg sy’n codi calon – a ges i argymhellion bryd hynny felly dyma fi’n meddwl ‘maraid bod ‘na *lot* mwy dwi heb gynnwys! Ar ôl ‘neud galwad agored ar fy nhudalen blog ar Instagram, ges i atebion ffab – diolch yn fawr i chi wnaeth awgrymu cân  – dwi di … Parhau i ddarllen Caneuon Cymraeg I Godi Calon #2

Y We.

Dwi yn caru pa mor ddefnyddiol ‘di social media. Dwi’n gallu rhannu pa bynnag gynnwys dwisho, hyrwyddo blogiau, gwbo pa ddigwyddiada’ sy’ mynd ‘mlaen (rhai virtual os nad dim arall..!.), cofio pryd ma’ penblwyddi pawb, siarad efo teulu/ffrindia’, rhwydweithio, cyfarfod ffrindia’ newydd lyfli, a gallu rhannu newyddion ayb. Ma’n gallu bod yn class heb amheuaeth! Ond, o… Tydi Instagram ddim yn gweld fi’n syllu ar … Parhau i ddarllen Y We.