Amser y Mis.

MAE’N AMSER I SIARAD AM PERIODS. PERIOD. Mae o’n beth hollol normal, felly pam ar y ddaear ein bod ni mor anobeithiol yn siarad am y pwnc? Pam bod proses mor naturiol yn cael ei weld fel rwbath afiach?! Period = cyfnod o amsar – ac yn y cyfnod penodol yma, be sy’n digwydd ydi bod wal yr uterus yn twchu efo meinwe (tissue), mae’r … Parhau i ddarllen Amser y Mis.