Nôl iddi.

Helo! So dyma ydi’r blog cyntaf imi sgwennu ar gyfer 2020 – mi esbonia i pam yn union mewn post arall yn y dyfodol, ond am rwan – dyma ddarn ‘nes i sgwennu’n wreiddiol ar gyfer cylchgrawn digidol Lysh Cymru. Cadwch yn saff, bawb x

Ma hi’n gyfnod bizarre, dydi? Mae o fel tasa popeth ‘di troi ar ben ei waered mewn mater o wythnosau. Mae 99% o ddigwyddiadau cymdeithasol wedi cael eu canslo / gohirio, ysgolion ar fin cau, pobl yn cael eu hannog i weithio o adra, a’r bobl hŷn yn ein cymdeithas yn cael cyfarwyddyd i aros adra am wythnosau. Dim ond un pwnc sydd yn cymryd sylw pawb – sef y Feirws Corona.

Y teimlad o ansicrwydd sy’n achosi pryder i’r mwyafrif dwi’n meddwl – does neb yn gwybod am ba mor hir fydd bygythiad y feirws o gwmpas, na be ydi o yn union chwaith, a ma’n rhaid i ni geisio ymdopi drwy addasu ein ffyrdd o fyw am rai misoedd.

Does ‘na’m dwywaith ei bod hi’n mynd i fod yn gyfnod fwy heriol na’r arfer. Ond dwi’n benderfynol o geisio edrych ar yr ochr gadarnhaol hefyd, achos os nad ydw i – ma’n iechyd meddwl i yn mynd i ddioddef. Dwi methu pwysleisio ddigon pa mor bwysig ydi edrych ar ol dy iechyd meddwl yn ogystal a dy iechyd corfforol. Yn enwedig mewn cyfnod fel hyn.

‘Nes i alwad ar Trydar cwpl o ddyddiau yn ôl yn holi am gyngor, gan ‘mod i’n teimlo fy ngorbryder yn gwaethygu. Bob tro oni’n fyr o wynt, neu yn teimlo bach yn boeth, oni’n convinced ‘mod i efo’r feirws ‘ma. O’dd pob math o scenarios yn mynd rownd ‘mhen wedyn – rhai gwael, obvs (!) A phan wti’n byw ar ben dy hun, does ‘na neb i dy ddarbwyllo fel arall!

Dwi ‘di cael ymateb *anhygoel* ar Trydar. Doni byth yn disgwyl gymaint o bobl i gynnig cyngor a chefnogaeth a ma’ hynny *yn* rwbath i ddathlu. O’ddo fel cael un hyg virtual enfawr. Y cyngor mwya’ ges i oedd i gamu ffwrdd o’r sgrin, a lleihau faint o fwletins newyddion oni’n eu gwylio. Dwi’ cytuno. Ma’ hi mor hawdd cael dy sugno mewn i’r holl benawdau sgeri, sy’n cynnwys ieithwedd mor ddramatig a niweidiol, a sgrolio yn ddi-ddiwedd ‘jyst rhag ofn’ bydd datblygiad arall yn y stori. ‘Neith o ddim gwahaniaeth beth bynnag, felly paid rhoi dy hun drwy’r straen.

Dim ond llond llaw o weithiau ti angen darllen y prif benawadau bob dydd. Yn yr amser rhwng hynny, gna rywbeth defnyddiol a sy’n dy wneud di’n hapusach – darllen, ioga, cwblhau jigsaw, sgwennu, defnyddio apps meddwlgarwch, gwylio Netflix, neu troi dy sylw ar y newyddion da sy’n digwydd –  unrhyw beth.

Er efallai fydd ‘na bellter corfforol rhwng pobl – tydi hynny ddim yn golygu na ddyla ni gadw cysylltiad dynol! Mae hi wir yn bwysicach nag erioed i wneud amser i siarad ag eraill. Efallai bydd rhai yn hunan ynysu am gyfnod go hir a heb neb arall i gymdeithasu efo – felly ma gwneud defnydd o Facetime/Skype neu cael sgwrs ffôn yn gwbl hanfodol. Mae clywed llais / gweld gwyneb weithia’n gallu bod yn fwy effeithiol na danfon tecst.

Dwi wedi gweld ambell un yn cynnig gwneud siopa neu nol presgripsiwns rhai sydd yn hunan ynysu, a mae hynny’n hyfryd gweld ac yn llenwi chdi efo gobaith am ddynoliaeth. Drwy edrych ar ôl ein gilydd, y llai ffodus yn benodol, mi ddown ni drwy’r cyfnod yma’n gryfach. A phan ddoith pethau nôl i normalrwydd a dod yn fwy sefydlog, mi fyddwn ni’n eu gwerthfawrogi llawer mwy, a gobeithio, stopio cymryd popeth yn ganiataol. Mae cyfle go iawn i ni wella fel dynoliaeth fan hyn, a sylweddoli be’n union sy’n bwysig i ni.

Cymrwch ofal o’ch hunain ym mhob ystyr, ac edrychwch allan am eraill. A chofiwch golchi’ch dwylo am 20 eiliad pan fo angen wrth gwrs.

O.N Plis stopiwch brynu gormod yn y siopa mewn panig – ond os yda chi yn mynnu gwneud hynny – ‘swn i’n deud mai Actimels ‘dach chi angen, nid papur toiled x

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s