Byw yn Fy Nghroen

Dwi heb sgwennu blog ers dechra’ Mehefin a ma’n teimlo ‘tha ages yn ôl i ddeud gwir – ond er deud hynny, mae ‘di bod yn ddeufis bach prysur iawn rhwng bob dim yn fy mywyd bach.

Un o’r rhesymau am hynny oedd cyhoeddi cyfrol ges i’r fraint o gyfrannu ati – ‘Byw yn Fy Nghroen. Fel un a gafodd bleser ar ôl darllen ‘Gyrru Drwy Storom’, ‘Galar a Fi’ a ‘Codi Llais’ – oni’n gwybod yn syth y byddai’r gyfrol hon yr un mor bwysig a llwyddianus. (Diolch mawr i wasg Y Lolfa am ddod a rhain i olau dydd).

Felly am be mae ‘Byw yn Fy Nghroen’ dwi’n eich clwad chi’n gweiddi? Wel, fel ma’n deud ar y clawr – ‘Profiadau pobl ifanc yn ymdopi â chyflyrau hir dymor’ ydi o i fod yn gryno. 12 cyfrannwr yn trafod eu salwch/cyflyrau yn y gobaith o godi ymwybyddiaeth, a gwella’r dealltwriaeth o’r cyflyrau dan sylw, sef; Gorbryder, Iselder, Clefyd Siwgr Teip 1, Cancr y gwaed, Acne, Spina Bifida, Myasthenia Gravis, clefyd Stargardst, Epilepsi, Ulcerative Colitis, ME, ac OCD.

Fedra i ddim siarad ar ran yr 11 cyfrannwr arall ond i fi yn bersonol, roedd darllen am bob cyflwr yn brofiad gwerthfawr – doedd gen i’m syniad am fodolaeth rhai cyflyrau cyn y gyfrol hon, roedd rhai eraill yn adnabyddus i mi ond doedd gen i’m hanner y dealltwriaeth sydd gen i rwan, ac roedd y lleill yn gyflyrau i mi ei brofi fy hun ac yn gallu uniaethu lot efo nhw.

Wrth i mi sgwennu am fy ngorbryder, doedd hi’m yn broses hawdd iawn mynd nôl at gyfnod mor dywyll yn fy mywyd a chofnodi’r atgofion ‘na lawr, ond ar ôl derbyn gymaint o ymatebion cadarnhaol a chefnogaeth amhrisiadwy gan y cyhoedd yn sgil ei chyhoeddi, dwi wir yn teimlo fel bod ymladd yn erbyn yr amheuon gefn meddwl wedi bod werth o yn y diwedd.

Un o’r cwestiynau gawsom mewn panel trafod yn Nhafwyl i lansio’r gyfrol oedd ‘Cyfrol ar gyfer pwy ydi ‘Byw yn Fy Nghroen’?’ Fy ateb yn syth oedd ‘pawb’. Er mai pobl ifanc sydd wedi’i sgwennu – mae ‘Byw yn Fy Nghroen’ yn gyfrol i bawb o bob oed. Fydd ‘na neb ar eu colled o’i darllen achos mae o’n bodoli er mwyn dysgu, helpu, a gwella’r stigma ynghlwm â’r cyflyrau iechyd. Felly pam ‘sa chi ddim yn ei phigo hi fyny yn y siop, ‘de? No age limits here.

Er yn anffodus geshi’m cyfle i gyfarfod pob cyfrannwr, roedd cael cyfarfod y rhai wnes i ar y paneli trafod ayb yn brofiad y gwnai drysori am amser hir iawn. Mae darllen cofnodion pob un wedi bod yn brofiad pleserus ac emosiynol ‘run pryd – ges i all the feelz. Diolch i Elis, Rhiannon, Lois, Mared, Liwsi Mo, George, Sioned, Beatrice, Iestyn, a Caryl am gofnodion mor deimladwy. Dwi llawn edmygedd ohonoch chi.

Ma’ fy niolch mwyaf i Sioned Erin am gael y syniad am y gyfrol yn y lle cyntaf, am ei olygu mewn ffordd hynod sensitif a di-lol, ei chyfraniad hollol dirdynnol, gonest a dewr, ac am roi llais i’n cenhedlaeth ni drwy ddangos i eraill nad gwyn ydi Byd pobl ifanc 24/7 er gwaetha’r stereoteip! Bu’n bleser llwyr cyd-weithio. Ti’n anhygoel. ❤️

img_0768

‘Byw yn Fy Nghroen’ (Y Lolfa, 2019) ydi ‘Llyfr y Mis’ Cyngor Llyfrau ar gyfer Awst 2019… g’won – ewch i’w phrynu, gyfeillion. 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s