Cofia dy werth.

Omb, ma’n flinedig bod yn ferch weithia’. Dal hi ym mhobman. Trio cadw fyny efo disgwyliada’ cymdeithas a’u syniad nhw o ddiffinad ‘perffaith’. Anodd ‘di anwybyddu y models dros Instagram sydd efo gwallt hir syth, croen clir tanned, dannadd gwyn + ffigyra toned (ac efo digon o fwbs a phen ôl i lenwi’r sgrin ‘fyd obvs) yn hyrwyddo rhyw fitamins neu shêcs protein sy’ bron yn garantid o darfu’u system dreulio. Yn wir, ma’ dylanwad yr ‘influencers‘ i weld yn glir ar fy feed ac mewn bywyd pob dydd.

Dwi’n ffeindio’n hun yn cymharu fy hun efo nhw. Ac os ‘swn i yn bersonol isho cael  fy adnabod fel ‘insta royalty’, dyma fysa fy rhestr wirio:

  1. Rhaid i’r croen fod yn tanned – ddim rhy wyn a ddim rhy oren.
  2. Rhaid i’r gwallt fod yn hir, yn sgleinio ac efo volume 24/7.
  3. Rhaid i’r colur fod mor spot on nes bo’ chdi’n edrych yn airbrushed – gwae chdi gael unrhyw grycha’ neu … *gasp*.. dark circles!
  4. Rhaid cadw fyny efo’r ffashiwn diweddara’ bob tymor neu ti jyst ddim yn cwl, ia.
  5. A phaid dangos ryw lawar o emosiwn mewn llunia’ – a full-on pout will suffice.

Y disgrifiada’ uchod ‘di’r  math o beth dwi’n ei weld yn ddyddiol a ‘dach chi’n gwbo be? Dwi’n bord. Bord o agor app a gweld sawl person ifanc yn copio sêr realiti a models fel defaid. Peidiwch â chamddallt, does genai’m byd o gwbl yn eu herbyn yn bersonol achos y peth ydi, dwi’m hyd yn oed yn meddwl bod y sêr realiti a’r models eu hunan yn joio gorfod ffitio’r mowld! Ond achos mai dyna’r fformiwla sy’ ‘di profi’n llwyddianus i ga’l y sylw a’r likes – be ‘di’r ots, de?

Dwi jyst yn poeni bod o’n cael effaith niweidiol ar ein iechyd meddwl ac yn amharu ar ein hunan werth. Mae o’n dipyn o never ending cycle hefyd ‘swn i’n feddwl – ma’r models/dylanwadwyr yn teimlo’n ansicr felly ma’ nhw’n postio’r lluniau afrealistig ‘ma er mwyn denu pobl ac i deimlo’n hyderus – yna ma’ pobl ifanc yn gweld y lluniau hyn, dechrau gweld ‘flaws‘  a rhoi eu hunain lawr felly ma nhw’n mynd ati i drio’u copio ayb!?

Dwi’n dyheu am unigrywiaeth. Neu o leia’r ymgais i gyflwyno delwedd fwy realistig drw’r sgrin.

Un o’n hoff bobl i ddilyn ar Instagram sydd yn g’neud hyn ydi Stacey Solomon – cyflwynydd teledu a chyn seren X Factor. Ma hi’n bril. Nid yn unig oherwydd am ei bod hi’n ddynes ddoeth, ffraeth, a mor ddoniol, ond hefyd os ewch chi ar ei phroffil, mi welwch chi nad oes llawar o ffilter – ar y llunia nac ar y capsiynau! Ar hyn o bryd, mae hi’n dogfennu yr wythnosau cyntaf gyda’i babi newydd ac yn gwneud hynny mewn ffordd mor onest – yn sôn am y rhwystrau, problemau a’r emosiynau lu sy’n dod gyda’r profiad hwnnw. Mae’r da a’r drwg yn cael ei rannu a does dim cywilydd ganddi ddangos os ydi gwallt hi’n greasy neu os di hi wedi bod yn yr un pajamas ers dyddia’. ‘Swn i’n argymell i bawb ddilyn ei chyfrif!

Dwi’n ymwybodol ‘mod i’n defnyddio ffilters fy hun, a ‘mond yn rhoi uchafbwyntia ‘mywyd wedi’u golygu ar Instagram – ond mae’n bwysig bod pobl yn gwbod mai dyna be ma’r mwyafrif yn ei wneud, a chydnabod nad gwir realiti sydd ar y sgrin. ‘Mond ar ôl deall hynny’n iawn dwi’n meddwl ma’ modd mwynhau’r cyfrwng yn iawn.

Slim.  Curvy.  Croen golau.  Croen tywyll.  Gwallt.  Moel.  Acne.  Stretch marks.  Creithiau.  Blew.  Dim blew.  Tal.  Byr.  Rhywle yn y canol.  

Nid drwy nodweddion allanol ma’ diffinio ‘hyll’.

Yr unig beth all dy wneud di’n hyll ydi’r ffordd w’t ti’n meddwl am eraill.

Felly, cofia – dim ond un ohona chdi sydd yn y Byd – OWN IT.

x

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s