Symud i Gaerdydd

Henffych 😊 Mae’n teimlo fel oes ers y tro dwytha i mi ‘sgwennu blog yn ymwneud â ‘mywyd personol, felly bear with os dwi’n parablu ‘mlaen yn fy nghofnod blog mis hwn!

Fel mae rhai sy’n fy ‘nabod i’n bersonol yn gwbod, ‘nes i symud i fyw i Gaerdydd ar ddiwedd fis Medi ‘leni. Doedd o’m yn benderfyniad hawdd i ddeud lleia’ – gymrodd o dan ganol Awst i mi *wirioneddol* ga’l y cadarnhad ‘mod i angen symud ymlaen, canolbwyntio ar fi fy hun, a mynd amdani. Ella bod o’n taro rhai pobl yn od fy ‘mod i ‘di bod mor indecisive am symud i’r Brifddinas, ond ro’dd ‘na gymaint o ffactorau personol gen i i ystyried – e.e geshi brofiad annifyr iawn o ran fy iechyd meddwl y tro cynta es i lawr i Gaerdydd fel ffreshyr (gweler  Trywydd iawn ).

Oni hefyd yn ofn y byswn i’n hiraethu lot am adra ac am bobl, a poeni y bysa fo’n gwneud mwy o niwed na lles. Ond pa mor anghywir oni! Yn naturiol, ro’dd y diwrnoda cynta’ yn nerve wrecking a doni’m wir yn gwbod be oni’n ‘neud efo ‘mywyd i…..wel, dwi dal ddim (ond c’mon pwy sydd?). Mi fedrai ddeud efo hyder mai symud oedd y penderfyniad gora’ ‘swn i ‘di gallu ‘neud. Fel y mwyafrif o stiwdants o’dd newydd raddio, neshi deimlo pwysa’ mawr o ran penderfynu be i ‘neud nesa – job? MA? Teithio? Isda’n gwely’n gwatchad Netflix drw’ dydd bob dydd? O’dd ‘na gymaint i feddwl amdano a dwi’n cofio bod mewn limbo llwyr.

Er ‘mod i wedi derbyn addysg dda a cyfarfod ffrindia oes ym Mangor, dwi’n cofio meddwl i’n hun ‘mod i ‘sho pwsho’n hun ‘fyd, a symud i rwla hollol newydd, cyfarfod pobl newydd a rhoi her i’n hun. Yndi, ma’ symud yn gallu bod yn risky move, ond dwi wir ‘di cyfarfod gymaint o bobl hyfryd a chefnogol dros y 3 mis dwytha’ – dwi’n ca’l pasio yr hyfryd Stadiwm y Mileniwm (❤️) bob dydd, mwynhau bwrlwm y Brifddinas, plys ‘mond £4 ‘di tocyn sinema – bargan ta be.

Dwi’n meddwl mai un o’r petha’ pwysica’ dwi ‘di ddysgu ‘leni ydi bod angen i chi gamu allan o’ch comfort zone i gyrraedd rhywle gwell. Ma’ rhaid i chi gamu nôl o’r sefyllfa ‘dach chi ynddi weithia’ a meddwl ‘ Ydwi wir yn hapus ta ydwi jyst ‘di setlo achos bo’ fi ‘di arfar efo’r routine?’ Ac os na’r latter ydi’r ateb, yna ‘swn i wir yn annog i chi ail ystyried eich opsiyna’. Ma’na fyd cyfan yn bodoli allan o’ch bybl cyfforddus!

Dwi hefyd ‘di dysgu i beidio gymryd lol gan neb ‘leni – motch pwy ma’ nhw’n feddwl ydyn nhw. Y peth pwysig i gofio ydi am bob person anodd, ma’na hefyd bobl hyfryd yn y Byd ‘ma, sy’ wedi ‘nghynnal i dros y flwyddyn diwetha’ – dwi ddim am enwi pobl achos nid ryw acceptance speech ydi hwn naci, a ‘sa hynny bach yn cringe… ond ‘dach chi’n gwbod pwy ‘da chi, gobeithio.

Hwn ‘di’r cofnod ola’ am 2018, ond y cynta’ ers i fi gymryd y plunge a chreu tudalen Facebook i’r blog, felly helo i unrhyw ddarllenwr newydd! Gobeithio gewchi rhyw fudd o ddarllen y cofnodion dwi’ di rhoi ar y blog hwn. Ac i’r rhai sy’n parhau i ddarllen be dwi’n sgwennu – diolch am sticio efo fi.

‘Dolig Llawen! ☃️

x

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s