👩🏻‍💻

Mwy o rant na blog iechyd meddwl sy’ genai y mis hwn…ond dwi’n meddwl bod o yr un mor bwysig.

Dwi jyst yn mynd i’w ddeud o’n blwmp ac yn blaen – dwi ‘di cael absolwt llond bol o bobl yn beirniadu gwyneba’ pobl erill heb angan.

Fel rhywun sydd ‘di gorfod diodda’ dipyn o sylwadau sarhaus yn fy arddega’n enwedig, mae o’n fy mhoeni i pan dwi’n gweld geiria’ annifyr iawn yn cael eu deud ar Twitter am bobl ddiniwed. Ma’n flinedig i ddeud y gwir. Be YDI’R obsesiwn ‘ma efo barnu & pigo ‘flaws‘ eraill allan?

Er enghraifft, yn ystod wythnos Eisteddfod yr Urdd eleni, welish i sawl trydar reit blentynaidd ynghylch colur merched ifanc o’dd yn cystadlu. Oedolion call a chyfrifol yn ista ar Twitter yn beirniadu merched ysgol tydi nhw’m yn ‘nabod. Blydi wiyrd. A be ma’ nhw’n ei gyflawni wrth bwyso ‘send‘ ar y negeseuon yna heblaw cwpl o retweets, likes a bŵst tymor byr i’r ego? Does ‘na’m rhyfedd bod pobl ifanc yn datblygu cyflyra’ fel gorbryder ac yn ofni g’neud petha’ rhag ofn iddyn nhw glwad / gweld sylwada’ cás amdanyn nhw’i hunain.

Dwi’n sylwi arna fo ym mywyd bob dydd, unai ar-lein neu mewn person. Prin fedrai fynd dwrnod heb weld rhywun yn cael go neu ca’l ‘banter’ (🤮) am y ffordd ma’ rhywun arall yn edrych – ma’ trwyn nhw rhy hir, ma’ nhw rhy dew/tena, ma’ nhw’n gwisgo’n od, ma’ nhw ‘fo gormod o piercings, ma clustia’ nhw’n fawr. Ma’ ‘na wastad rwbath angan ei newid am rywun.

Tydi plastro colur ar eich gwyneb ddim yn gwneud chi’n llai o berson na rhywun sydd heb gyffwrdd colur + vice versa! Aye, dwi’n gwisgo colur ac yn gwylio Love Island a Celebrity Big Brother bob blwyddyn – mi fasa hynny’n fy ngwneud i’n thic yn llygaid rhai. Dwi hefyd yn gwylio Question Time, yn aelod o blaid wleidyddol, ac yn gwylio/darllen y newyddion bob dydd – ‘diflas’ fasa’r label ‘swn i’n ei ga’l wedyn. Ma’n teimlo weithia’ fel fedrwch chi jyst ddim ennill.

Sgenaim otch be ‘di’ch pwysa’ chi, os ‘dach chi’n pale/tanned, yn gwisgo colur neu ddim, efo llond trol o datŵs/ dim tatŵs o gwbl ayyb – parchwch fi a mi barchai chi yn ôl. Simples, fel dywed y meerkat.

Ar ddiwedd y dydd, personoliaeth hyll sy’n eich g’neud chi’n berson hyll.

Os ydach chi ‘di cael eich beirniadu am y ffordd ‘dach chi’n edrych oblaen, plis peidiwch â gada’l i’r idiyts ennill. Byddwch yn falch o bwy yda chi a pheidiwch *byth* â newid eich gwyneb na’ch corff i neb heblaw chi’ch hun. Os gai gyfieithu dywediad Saesneg – tydi llew byth yn colli cwsg dros farn defaid! Embrace yo’ self achos mai god ma’ angan pob modfedd o unigrywiaeth yn y byd ‘ma. 🧚🏻‍♀️🌎

❤️🌈❤️

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s