Diwedd cyfnod

Ymhen rhyw wythnos neu ddwy, mi fyddai’n gadael neuadda’ preswyl Prifysgol Bangor – fy ail gartre’ ers bron i ddwy flynedd bellach. Dwi ‘di crio, dwi ‘di chwerthin nes dwi’n sâl, (ac yfed nes dwi’n sâl), ‘di stressio,  a ‘di ca’l rhai o’r adega’ hapusa’ erioed o fewn yr adeilad hwn.

Dyma be fyddai’n golli….a be fyddai rili ddim:

Manteision

Gwneud ffrindiau oes ynde: Cliché dwi’n gwbod, a dwi’n un o’r rheiny sy’ ddim yn or-hoff o’r dywediad ‘Ffrindia coleg, ffrindia oes’ achos dwi ‘di clwad o gyyymaint, ond ma’ byw mewn neuaddau wedi fy nghyflwyno i i ffrindia’ fydd wastad yn rhan o’m mywyd i rwan. ‘Swn i bendant yn deud mai hwn ydi’r peth gora’ a fwya’ buddiol am fyw i ffwr’ o adra, ac yn argymell i unrhyw un sy’n medru i gymryd y plunge a byw mewn neuadd i wneud hynny.

Glanhawyr a’r boi bins: Er eu bod nhw’n deffro fi efo’r hoover bob bora dydd Mawrth, ac yn cerddad mewn i’r gegin pan dwi’n hungover yn g’neud panad i drio atgyfodi – dwi wir yn mynd i’w colli nhw flwyddyn nesa’ pan fyddai mewn tŷ!! Rhywun awydd ennill bach o bres pocad blwyddyn nesa…? *Hint hint.*

Yr ensuite: Ma’ peidio gorfod cynllunio pryd i ga’l cawod, neu ciwio i ga’l iwsho’r tŷ bach yn wba’th underrated mewn neuaddau yn fy marn bach i! Does gan pob neuadd ddim yr opsiwn yma felly dwi ‘di bod yn rili lwcus…😬 Mantais rhyfedd ella, ond trystiwch fi – mae o’n luxury a hanner.

Y cydymdeimlad ar ôl noson allan: Ma’ deffro ar ôl noson allan cymaint gwell mewn neuaddau i gymharu efo adra. Achos ma’ pawb yn diodda’ fatha chi ac felly does neb yn gallu pasio unrhyw feirniadaeth! Ma’r paneidia’ o de a coffi’n ca’l eu dosbarthu bob awr tra ma’ pawb yn ceisio dadebru a dod yn ôl i edrych yn ddynol.

Ma’ gwylio rhaglenni teledu yn lot fwy hwyl: O Broadchurch i Bake Off, i Teen Mom, ma’ gwylio rhaglenni (ar catch-up wrth gwrs) a cha’l rhoi running commentary efo criw yn y fflat yn wbath dwi wir ‘di joio g’neud, felly os osna unrhyw gwmni teledu awydd seinio ni fyny ar gyfar rhyw fath o Gogglebox i fyfyrwyr, ‘nai’m gwrthod.

Gwneud penderfyniada’ stupid:  Ma’ pawb yn eu gwneud nhw – yn sobor ac yn feddw. Ond dyma un stori sobor be bynnag . Un noson onin chwilio am handbag newydd, oni di bod isho un ers misoedd, a doni methu’n glir a ffeindio un – eshi’n hollol ffed yp a rhywsut dod ar draws gwefan lle fedri di ddewis ca’l un personalised. Heb feddwl, neshi chwara’ gwmpas braidd a pigo bag du –  adio f’enw i mewn rhyw ffont cwl, adio rhyw galon wrth ei yml. Meddwl bo’ ..

‘Ti Yn gwbod fedri di’m mynd a fo nôl wan’ Dyna ££ lawr y draen!

Anfanteision

Byw uwchben ystafell gyffredin: Geshi’r fraint o ga’l ‘stafell uwchben y ‘stafell gyffredin eleni. ‘Dio heb fod yn ideal pan oni efo darlith 9am, neu’n gorfod gweithio y diwrnod wedyn, neu jyst isho blydi cysgu. 😴 Ond rhaid derbyn, mewn adeilad llawn stiwdants, prin iawn ydi nosweithia’ da o gwsg.

Larwm tân: Mae o unai’n drill, neu achos bod rhywun wedi llosgi darn o facwn (ddigwyddodd hyn am 4am un bore!), neu mae o oherwydd bod y Brifysgol yn hoffi dychryn ni pob p’nawn dydd gwener pan ma’r larwm yn ca’l ei destio – fyddai rili ddim yn colli rheiny & gobeithio wir na chai glwad o o gwbl blwyddyn nesa’!

 

***

Erbyn hyn, fel ddeudis i, ar ôl bron i ddwy flynedd, dwi’n teimlo fel fy mod i’n barod i adael a dechra’ pennod newydd. Cyfnod chwerw felys ydi sut dwi’n edrych arni, ond, ymlaen at anturiaethau FFyC (Talfyriad y stryd, nid wbath doji…gaddo).

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s