20 cân i godi ysbryd

Ers bod yn blentyn, ma’ cerddoriaeth wedi chwara’ rhan mawr yn fy mywyd i, oni’n casglu gymaint o CD’s nes do’dd genai’m lle i fwy, rhoi miloedd (yn lythrennol) o ganeuon ar fy MP3/iPod a gwrando arnyn nhw ar repeat, *trio* dysgu piano ac yna prynnu gitar…hm ia..a’th hwnnw ddim yn dda iawn, i roi o fel’na.

Dwi’n meddwl ei fod o’n anhygoel y modd sy’ gan gerddoriaeth i newid eich hwylia’ – fedrith o’ch g’neud chi’n drist/hapus/cyffrous/synfyfyriol ayyb, a hynny mewn mater o ychydig funudau. Mae o hefyd yn wbath sy’n fy helpu i pan dwi’n bryderus ac angan ffordd i ymlacio.

Felly dyma restr o ugain cân sydd, yn bersonol, yn gymorth pan dwi wir angen, neu sy’n gallu cyfleu fy nheimlada’ i 100x gwell pan tydi’r geiria’ ddim gen i.

1.Best Fake Smile – James Bay

Dwi wir yn hoffi neges y gân hon – mae o’n eich atgoffa chi i beidio setlo am lai na ‘dach chi’n ei haeddu, a bod ‘na ddim rheidrwydd arnoch chi i aros mewn rhywle sy’n eich g’neud chi’n anhapus. Mae bywyd llawer rhy fyr i hynny. (Dwi’m yn rhy hoff o’r fideo, ond ma’r boi bach yn ciwt.)

2. Reaper – Sia

Defnyddio iselder fel trosiad ma’ Sia yn ‘Reaper‘, a ma’i, wel beisicli, yn deud wrtho fo lle i fynd. Mae’n gân bositif ac yn dangos ei bod hi yn bosib i ymladd yn ôl yn erbyn y salwch – “Oh, you tried to track me down/You followed me like the darkest cloud/But no baby, no baby, not today”. ‘Swn i’n argymell i unrhyw un sy’n ca’l diwrnod lle ma’ nhw’n teimlo’n hollol anobeithiol i wrando ar hon.

3. Keeping Your Head Up – Birdy

Eto, cân i wrando arni ar ddiwrnod gwael lle ‘dach chi angen rhywbeth i godi calon. Dwi’n hoff iawn o Birdy fel artist, a hon ydi un o fy hoff ganeuon ganddi. Mae’n sôn am gefnogi rhywun pan mae nhw wir angen, yn ogystal â cyfleu mai rhywbeth dros dro ydi’r tywyllwch. “Hold tight, you’re slowly coming back to life. I’ll be keeping your head up” Dwi’n meddwl ein bod ni gyd angen o leia’ un person fel’na yn ein bywyda’, sydd yno trwy’r amseroedd da a’r drwg. ❤️

4. Everybody Needs Somebody To Love – The Blues Brothers<<

Neshi ddod ar draws y gân hon yn wreiddiol pan gafodd o’i defnyddio yn y cefndir ar wefan fy ysgol gynradd, ac oni wrth fy modd arni! Mae o mor catchy ac yn berffaith ar gyfer codi’ch ysbryd.

5. Mae’r Ysbryd Yn Troi – Elin Fflur

Un o fy hoff ganeuon i gan Elin Fflur. Nid yn unig oherwydd ei fod o’n f’atgoffa i o fod yn ddiniwed yn 12/13 oed pan oni’n rhannu caneuon fel ‘ma drw’ Bluetooth ar fy Samsung oren, ond hefyd oherwydd bod y geiria’ a’r alaw mor hyfryd a llawn gobaith. E.e “Ond mae’r ysbryd yn troi, ac mae’r cymylau yn ffoi/ac yna llaw yn estyn draw a gafael ynddo’n dynn./O, mae’i ysbryd yn troi… ”

6. Papillon – Elin Fflur
O’dd rhaid i fi gynnwys Papillon ar y rhestr, a hynny am un rheswm syml – dyma lle geshi’r tagline ar gyfer y blog hwn – ‘mentro mewn ffydd a hedfan yn rhydd’. Lyf it.

7. Ysbryd y Nos – Edward H Dafis
Jyst hyfryd, dydi?

8. Andra Day – Rise Up
And I’ll rise up/ I’ll rise like the day/ I’ll rise up/ I’ll rise unafraid/ I’ll rise up/ And I’ll do it a thousand times again.”

O ies. ✊🏻

9. Pure & Simple – Hear’say

‘Swn i’n gwerthfawrogi os ‘sa chi’n medru scrolio pasio hwn heb feirniadu plis a diolch. (Does ‘na’m rhaid i chi fy ‘nabod i’n dda i w’bod fy mod i’n caru caneuon cawslyd – yn enwedig rhai y 00’s) Ond, ym, ar ddiwadd y dydd, be ‘di’r otch os ‘dio’n eich g’neud chi’n hapus…ia?

10. Three Little Birds – Bob Marley Lej. Ma’ pawb yn ‘nabod y tiwn yma. Dwi’n rhoi dare i chi wrando arni heb ddechra’ canu hi eich hun….

11. Never Give Up – Maduk Hon o’dd y gan gafodd ei defnyddio i hysbysebu digwyddiad eshi iddi Haf diwetha’ – Spotify Secret Social. (Dwi’n esbonio be o’dd o yng nghofnod ‘2016’) Ma’ hon yn f’atgoffa i o’r noson honno, a pha mor boncyrs a gwefreiddiol oddi. Dwi’m yn dallt hannar y geria’, ond ma’r tiwn ei hun yn fy ngwneud i’n hapus.

12. Lle Hoffwn Fod – Al Lewis Band Ma’ gwrando ar lais Al Lewis fatha bod mewn paradwys. Mae o mor syml â hynny. A phwy sy’ ddim yn licio bach o ‘sha la la’s’? ✨

13. Gwreiddiau – Swnami Am ryw reswm, mae’n atgoffa fi o fod yn feddw, a dwi’n ei hoffi o. So dyna ni.

14. Castle On The Hill – Ed Sheeran Dwi bach yn ofn deud hyn yn gyhoeddus, ond, dydwi ddim wir yn ffan o Ed Sheeran. Ella bo’ na rai ohonoch chi wedi llewygu wrth ddarllen hynny, achos ma’ disgw’l i bawb fy oed i garu fo aparyntli. OND, wedi deud hynny, dwi yn caru un o’i ganeuon newydd o, yn enwedig y gytgan. Dwi’n siwr bo’ fi ‘di gwrando ar hon o leia’ 50 gwaith o fewn y pythefnos diwetha’…

15. Circle Of Life – Elton JohnThe Lion King ydi un o fy hoff ffilms Disney erioed. Cân mor bwerus, llawn emosiwn ydi Circle of Life, a dwi’n rili licio Elton John felly mae o’n gyfuniad perffaith i mi.

16. Another Day Of Sun – Soundtrack La La Land Caws, caws, a mwy o gaws. Dwi’n meddwl bod angen hynny weithia’, yn enwedig yn y cyfnod ‘dan ni ynddi ar y funud.

17. Unrhywbeth gan Y Bandana Na, nid wedi anghofio golygu hwn ydwi…dwi wir yn meddwl ‘unrhywbeth gan Y Bandana’. Ma’ nhw’n class.

18. Adventure Of A Lifetime – Coldplay Dwi’n gwbod ella bod hyn ddim yn farn or-boblogaidd, ond dwi’n ffan mawr o Coldplay – er bod 90% o’u caneuon nhw’n g’neud mi feddwl yn riiiili dwys am fywyd 🤔 Ond o ran y gân benodol hon, mae o jyst yn un hapus, bywiog, sy’n llwyddo i wneud imi deimlo yr un peth wrth wrando arni hi. (Mae’r gân yn dechra’ tua 0:30)

O.N Be hydnoed ydi’r fideo ‘ma?

19. Highs & Lows – Emeli Sande ‘Swn i’n licio diolch i ITV am ddefnyddio’r trac yma i hysbysebu rhaglenni’r Gwanwyn, achos dyma sut geshi glywed y gân am y tro cyntaf. Yn debyg i gân Birdy, mae’n sôn am fod yn gefn i rywun dim ots be, mae o bendant yn record sy’n gneud chi deimlo’n dda. A ma’ llais Emeli yn wirioneddol hyfryd hefyd. (Dwi’n teimlo fel bo’ fi’n sgwennu adolygiad i Barn yn fan’ma)

20. Don’t Look Back In Anger – Oasis Clasur. Oes angan deud mwy?

5 sylw ar “20 cân i godi ysbryd

  1. Hysbysiad Cyfeirio: Hunan Ofal – arddunrhiannon

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s