Ar fin dechra’ Coleg? Dyma be i ddisgwl…

Rhywsut, ‘dan ni wedi cyrraedd mis Medi yn barod. Mis sy’n nodi dechreuad newydd i sawl un – i’r rhai sy’n cychwyn swydd newydd, i blant sy’n cychwyn ysgol gynradd/uwchradd am y tro cyntaf, ac i’r rhai sydd am droi yn fyfyrwyr mewn Prifysgol. Ond mae o hefyd yn gallu nodi newid i’r rhai sydd eisioes yn y sefyllfaeoedd hyn. Er enghraifft, mewn cwpl o wythnosa’, mi fyddai’n ail-ddechrau yn yr Brifysgol ar ôl cael gwylia’ Haf hiiiir – a dwi bron yr un mor nyrfys ag oni llynedd. Dwi’n gobeithio fy mod i ‘di dysgu o gamgymeriada’ ‘nes i fel glas-fyfyriwr, ond eto dwi’n siwr fydd yna rai petha’ ‘neith byth newid…

Yn fras iawn, dyma beth sydd o’ch blaenau:

1. Mae’r diwrnod ‘dach chi’n symud mewn i neuadda’r Brifysgol yn un sy’n llawn o emosiyna gwahanol. Ar un llaw, ‘dach chi’n rili edrych ‘mlaen at gael byw i ffwrdd o adra, bod yn annibynnol a chael byw bywyd stiwdant…ond ar y llaw arall ‘dach chi ychydig mor nyrfys wrth feddwl am y fath beth. Mae ‘na nerfa’ hefyd wrth i chi gyfarfod lot o bobl ddiethr, yn enwedig y rhai ‘dach chi’n mynd i fyw efo. Y newyddion da ydi bod pawb yn cael yr un meddylia’, y newyddion drwg ydi bod y diwrnoda’ cynta’ yn gallu teimlo mor flippin’ ocwyrd! Byddwch yn barod am lot o nervous laughter wrth i chi geisio dod i ‘nabod pawb.

2. Mae’r cyfeillgarwch yn gorffen unwaith ‘dach chi’n sylwi bo’na rywun ‘di dwyn eich llefrith. (Jôc…) Ond mi fedrai fwy neu lai eich sicrhau chi bo’na fwyd/diod/cyllyll a ffyrc/baking tray – you name it – am gael eu defnyddio heb ganiatâd gan un o’ch cyd-letywyr! Be arall ‘dach chi wir yn ddisgwl mewn fflat o 6-8 person ifanc mewn gwirionedd?

3. Os ‘dach chi unrhyw beth fel fi ac yn anobeithiol pan mae’n dod at goginio, dach chi’n mynd i fyw ar basta, chicken nuggets & prydau parod am weddill y flwyddyn. Dyma wir ystyr bywyd myfyriwr.

(Ddim yn berthnasol os ‘dach chi ddigon lwcus i gal byw mewn llety fwy classy sy’n coginio bwyd ar eich cyfer)

Ond dim ots lle ‘dach chi, mi fyddwch chi’n gwerthfawrogi’r cinio dydd Sul gewchi pan ewch chi adra 10x gwaith yn fwy, dwi’n gaddo. 

4. Yr enwog ‘freshers’ flu’ – nid myth mohono…😐. Mi neshi ddysgu hyn y ffordd anodda’ llynedd. Oni’n teimlo fel cadach erbyn noson rhif 3. Ma’ hyd yn oed ‘sgwennu amdano fo ‘wân yn ddigon i ddod a’r symptoms yn ôl. Cymrwch eich multi vitamins ac yfwch eich dŵr, achos ma’ wythnos y glas yn hegar.

*Ond mae o hefyd yn lot o hwyl* 😋

5. Erbyn diwedd y flwyddyn, mi fydd ganddoch chi o leia’ un diod fydd wastad yn eich atgoffa chi o’r noson aethoch chi bron yn paralytig.

Peidiwch a meiddio dod a Vodka Coke yn agos ata i eto. A dyna’r oll dwi’n ddeud.

6. Os ‘dach chi’n byw mewn neuadd breswyl, mae’r larwm tân yn cael ei destio ganol nos o leia’ dwywaith y flwyddyn…ac mae o am eich gyrru chi’n boncyrs. Bob tro aeth o llynedd, neshi ddeffro yn meddwl mai cloc larwm fi o’dd yn g’neud yr holl sŵn. Er enghraifft – geshi fy neffro am 5am tymor dwytha’ a mynd i stâd o banig achos bo’ fi’n ofn deffro’r fflat efo swn y ‘cloc’, wedyn meddwl mai 5pm oedd hi, ac ofn fy mod i’n hwyr i ddarlith – neshi hyd yn oed fynd i’r ymdrech o roi jeans a converse ‘mlaen. (Dwni’m pam chwaith ‘chos ‘sa’r ddarlith ‘di gorffan erbyn hynny be bynnag) ‘Nath y geiniog ddisgyn o’r diwadd pan neshi weld un o’r wardens yn disgwl amdanai tu allan. So, ia..dyna odd y chwartar awr fwya’ rhyfedd dwi ‘di gal ers dipyn.

7. Peidiwch a gadael y gwaith tan y funud ola’. Y peth call i ‘neud ydi cwblhau’r aseiniad ar y diwrnod, neu o fewn diwrnodau o’i gael o. Yn anffodus, tydwi ddim yn berson call. Fe symudwn ymlaen…

(Ond go iawn ddo, mi neith o arbed lot o sdress & dagra’ os ‘dach chi ddim yn gadael popeth tan y noson cynt)

8. Os dach chi’n meddwl mai chi ‘di’r unig un sy’n stryglo i addasu i fywyd stiwdant, dach chi’n anghywir. ‘Wingio’i’ mae pawb. Does gan neb syniad be manw’n ei ‘neud rhan fwya’ o’r amsar – jyst bod rhai pobl yn gallu cuddio hynny’n well na’i gilydd. (Hyn hefyd yn wir mewn bywyd yn gyffredinol ‘swni’n feddwl…!)

9. Mae amser yn hedfan pan ‘dach chi’n coleg. Mi fyddwch chi’n edrych yn ôl ac yn dychryn wrth feddwl am ba mor gyflym aeth yr holl fisoedd. Felly mae’n bwysig trio mwynhau a g’neud y mwya’ o bob un profiad, a chymryd bob cyfle sydd ar gael.

👍🏻

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s