Trywydd iawn

Digwyddodd darfu – mae diwrnod canlyniadau lefel-A wedi dod ac wedi mynd am flwyddyn arall. Dwy flynedd o waith caled miloedd o ddisgyblion wedi dod i derfyn efo un darn o bapur. Dwi’n cofio’r diwrnod dyngedfennol honno fel tasa fo ddoe – oni’n hollol nyrfys, ond eto yn hollol gyffrous am yr hyn fysa’n dilyn. Aeth y canlyniadau fel oni’n ei ddisgwl – hapus efo rhai, ‘chydig bach yn siomedig efo rhai eraill. Ond yn y diwadd, doedd ‘na ddim ots – oni wedi ennill digon o bwyntiau i fynd ymlaen at y cam nesaf – sef yr Brifysgol.

Y bwriad gwreiddiol oedd i fynd i’r Brifddinas am dair mlynedd i astudio. Oni’n despryt i fynd o’ma. Oni isho dianc i rywle oedd yn gwbl ddiethr, a chyfarfod pobl newydd – cael fresh start. Ac mi es i. Heb unrhyw feddwl o’r her oedd o’m blaen.

Daeth hi’n amlwg yn sydyn mai nid fan hyn oedd y lle i mi. I dorri stori hir yn fyr, roedd fy ngorbryder i wedi gwaethygu yn sylweddol a doeddwn i jyst methu ymdopi yno ar y pryd. Neshi sylweddoli fy mod i rili angen brêc o addysg llawn amser. Wrth edrych yn ôl, roedd symud i Gaerdydd yn fendith ac yn felltith ar yr un pryd. Roedd hi’n gyfnod hollol, hollol shit, ond eto dwi’n falch ei fod o wedi digwydd achos dwi llawer hapusach yn y sefyllfa dwi ynddi heddiw – wedi gorffen fy mlwyddyn gynta’ ym Mangor (lleoliad agosach & llawar fwy ‘fi’) ac am gychwyn yr ail ymhen ryw fis.

Mi fyswn i’n argymell i unrhyw un sydd newydd dderbyn eu canlyniadau i wirioneddol feddwl yn galed am yr opsiynau sydd ar gael. Yn wahanol i’r hyn mae’r cyfryngau ac ysgol yn deud wrthoch chi, does ‘na’m brys na gorfodaeth arnoch chi i fynd i’r Brifysgol. Os nad ‘dach chi 100% yn siwr am y cwrs neu pa yrfa ‘dach chi isho ei ddilyn, peidiwch a dewis rhywle ar hap i blesio pawb arall. Wast o amser, a wast o bres. Cymryd blwyddyn allan oedd un o’r penderfyniada’ anoddaf i mi orfod ei ‘neud, nid yn unig oherwydd y bysa hynny’n golygu fy mod i flwyddyn tu ôl i weddill fy ffrindia’, ond hefyd oherwydd roeddwn i’n ofn cael fy meirniadu wrth i mi geisio esbonio i bobl nad oeddwn i’n barod ar gyfer bywyd myfyriwr. Dwi’n cyfaddef bod deud ‘Mi ‘nes i gymryd blwyddyn allan i edrych ar ôl fy iechyd meddwl’ ddim yn swnio cweit mor cwl a ‘Dwi’n mynd i fagpacio rownd y byd’, ond dyna ni!

Fel dwi ‘di crybwyll uchod, cyrhaeddais i Brifysgol Bangor yn y diwedd. Dwi ddim am wadu’r peth – ma’ symud i’r Brifysgol yn brofiad sgeri. Ond un peth sydd werth cofio ydi bod pawb yn yr un gwch, ac mi fedra i eich sicrhau chi bod hyd yn oed y bobl sy’n ymddangos yn hyderus ar y tu allan yr un mor nerfus a chi.

Boncyrs ydi’r gair i ddisgrifio fy mlwyddyn gynta’. O dan pa amgylchiadau eraill ‘swn i ‘di cael y cyfle i fynd am sesh mewn onesie pengwin, dawnsio gwerin efo fy narlithwyr, cael drama fer ‘nes i ‘sgwennu wedi ei recordio, gweld S Club 2 (Ia..2, nid 7) yn perfformio yn Dawns yr Haf, a smalio bod yn sdiwdant Hogwarts am noson wrth i wledd Harry Potter gymryd drosodd Prif Adeilad y Celfyddydau? Hyn i gyd a llawer mwy mewn llai na blwyddyn…mae bywyd coleg yn beth rhyfadd iawn. (FYI: Mi ‘nes i dipyn o waith academaidd rhwng hyn i gyd)

Dwi wir yn cael amser gwych hyd yn hyn, ond dwi ddim am fod yn un o’r bobl ‘na sy’n deud eu bod nhw wedi ‘joio pob eiliad’, chwaith. ‘Di hynny’m yn realistig. Roedd ‘na amseroedd anodd. Yn bersonol, yr her fwyaf i mi oedd cadw fy ngorbryder i dan reolaeth. Mae symud i fyw o adref, byw yn annibynnol yng nghanol pobl ddiethr, cael bywyd cymdeithasol + trio cadw trefn ar y gwaith academaidd yn anodd fel mae, heb sôn am orfod gwneud hynny tra’n delio efo’r cyflwr. Dyma ‘chydig o gyngor fydd (gobeithio) yn ddefnyddiol os ‘dach chi mewn sefyllfa debyg:

  • Gofynnwch am gymorth – Mae prifysgolion fel arfer yn adnabyddus am gynnig gwasanaethau iechyd meddwl o safon. Does ‘na ddim cywilydd o gwbl mewn gofyn am help ac mae’n bwysig cymryd mantais o’r gwasanaethau hyn tra ‘dach chi’n gallu. (Dwi’n *meddwl* eu bod nhw ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg os ‘dach chi mewn prifysgol yng Nghymru…dwi’n meddwl…) Mae gadael i’ch darlithwyr/tiwtor wybod os ‘dach chi’n cael trafferth efo unrhyw beth hefyd mor bwysig. Dwi ‘di bod mor lwcus yn yr adran dwi’n astudio ynddi – ‘swn i’m ‘di gallu ymdopi hannar mor dda a neshi heb y gefnogaeth yno. (Showt-owt i adran y Gymraeg)
  • Nid chi ydi’r person cyntaf i brofi anhawsterau – Mi fysa chi’n synnu faint o bobl dwi ‘di dod ar draws sy’n rhannu yr un pryderon a mi. Hawdd ydi meddwl mai chi ydi’r unig un efo problema’, ond nid dyna’r gwir o bellffordd.
  • Cwsg ydi bywyd – Ocê, dwi’n dipyn bach o hypocrite yn pregethu bod cael noson dda o gwsg yn g’neud gwyrthiau, a finna’n berson sy’n licio aros i fyny tan oria’ man y bore…ond ma’ bob eiliad o gwsg ‘dach chi’n ei gael yn g’neud gwahaniaeth! Yn enwedig yn coleg. Felly ar y nosweithia’ lle ‘dach chi ddim allan yn yfed, rhowch ‘beauty sleep’ ar dop eich rhestr o flaenoriaethau.
  • Alcohol = ffrind + gelyn – O, lle dwi’n dechra’….mae’ alcohol yn cymysgu yn dda efo lot o betha, ac yn gallu bod yn aidial i helpu’r nerfa’…ond tydi o ddim wastad yn g’neud llês yn anffods! Peidiwch a cham-ddallt, dwi’n mwynhau mynd allan i’r dafarn a joio gymaint a’r person nesa’, jyst byddwch yn ymwybodol o’ch limit…!
  • Ymunwch a cwpl o gymdeithasau – Mae ‘na sawl mantais i ymuno gyda chymdeithas. Ewch i ffair Serendipedd yn ystod wythnos y Glas i weld be sy’n cael ei gynnig, achos: 1. Gewchi gyfarfod mwy o bobl newydd 2. Mae o’n weithgaredd wneith gadw chi’n brysur 3. Gewchi brofiadau gwerthfawr yn ogystal â rhyw deimlad eich bod chi’n g’neud y mwyaf o fywyd stiwdant 👍🏻

~ Gair o ddiolch i bawb ‘nath fy helpu i yn ystod y flwyddyn ddiwethaf – i’r rhai sydd wedi bod yn gefn i mi drwy bob dim, y rhai sy’ wedi cefnogi’r blog hwn, ac i’r rhai sydd wedi gwneud ymdrech i ddeall y rhwystrau heb unrhyw feirniadaeth. ‘Dach chi gyd yn sêr. ~ 🌟

P.S Annwyl freshers, dewch i Fangor x

Un sylw ar “Trywydd iawn

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s