13 peth ‘nes i ddysgu yn fy arddegau

Erbyn i mi gyhoeddi hwn, dim ond ychydig o ddiwrnoda’ sydd ar ôl nes dwi’n troi’n 20 oed, ac yn gadael fy arddegau yn y gorffennol. ‘Sgynai’m syniad lle mae’r amser ‘di mynd, ac i fod yn hollol onest, dwi’m cweit yn siwr sut i deimlo. Mae’n teimlo fel ddoe pan oni’n 13 oed yn gwisgo fy checkered sweatbands o Claire’s ac yn berchen foundation oedd ddim byd agos at liw fy nghroen! O, ac heb anghofio’r eyeliner glas oni’n rhoi ‘mlaen i ysgol bob diwrnod ‘fyd – gwd taims. Mae ‘di bod yn 7 mlynedd ddiddorol. Llawn chwerthin, crio, dryswch a diniweidrwydd – a dwi ‘di dysgu lot. Dyma ‘chydig o bethau dwi ‘di ddarganfod – y rhai ysgafn, a’r difrifol:

1) Gwnewch yr hyn sy’n eich gwneud chi’n hapus 

Dim ond yn ddiweddar iawn dwi ‘di dod i sylweddoli pwysigrwydd hyn. Mae ‘na bwysau yn eich arddegau yn enwedig i ddechra’ yfed/smocio/cael cariad ayyb, ac i drio ‘ffitio mewn’ drwy wneud be mae pawb arall o’ch cwmpas yn ‘neud. Dwi’n cofio bod yn 14 a teimlo fatha rebal mwya’r byd ar ôl cael can o Strongbow am y tro cynta’ (dwi’n gwbod…lame) Ond jyst achos bod pawb arall yn g’neud rhywbeth, tydi hynny ddim o reidrwydd yn golygu mai dyna ddylsa chi ‘neud hefyd. Ma’ pawb yn wahanol, ac yn mwynhau pethau gwahanol! Dylsa’ neb deimlo’n euog am fod yn nhw’i hunain.

2) Nid graddau academaidd ydi popeth

Os ‘dach chi’n ddisgybl sy’n disgwyl canlyniadau TGAU neu lefel A Haf yma ac yn darllen hwn, ella’ch bod chi’n meddwl – ‘Aye, hawdd i chdi ddeud hynny’, ac yndi, mae o! Dwi ‘di gorfod mynd trwy’r un broses â chi droeon o weithiau hefyd – adolygu tan oria’ man y bore (pan ‘di’r nodiadau ddim yn gwneud unrhyw fath o synnwyr ddim mwy), stumog yn glymau i gyd ar ddiwrnod yr arholiad, y gor-feddwl sy’n dilyn ac yna’r aros hiiiiiiir cyn cael gafael ar un darn o bapur sy’n cadarnhau bob dim.

A* neu U – cwbl sy’n bwysig ydi bo’ chi ‘di trio eich gorau, ac bod pa bynnag farciau ‘dach chi’n ei gael yn caniatau chi fynd ymlaen i’r cam nesa’ – AS, lefel A, byd gwaith, prifysgol ac ati. (FYI geshi bob gradd dan haul pan oni’n ysgol, a dwi’n *meddwl* bo’ fi ‘di troi allan yn ocê…)

3) Mae angen gwneud y mwyaf o bob eiliad 

Y wers bwysica’ i mi ddysgu, ac heb amheuaeth, yr un anodda’ hefyd. Ai ddim i ormod o fanylion efo’r pwynt yma – ond mi wnaeth Haf flwyddyn diwethaf newid fy mhersbectif i ar fywyd. Yn gwbl annisgwyl, ges i wybod bod amser yn brin ar un o’r bobl bwysica’ yn fy mywyd. Ac o fewn ychydig wythnosau, roeddwn i wedi ei cholli. Cyn hynny, doeddwn i’m wir ‘di cymryd pobl o ddifrif pan oedden nhw’n deud bod bywyd yn fyr, ond mae’n wir. Mae angen trysori pob eiliad efo’r rhai ‘dach chi’n ei garu. ♥

4)  Mae’n amhosib bod yn ffrindiau efo pawb

Dwi’n gymaint o people pleaser, felly fel fedrwch chi ddychmygu, oedd hwn yn wbath reit anodd i sylweddoli! Wrth gwrs, mae’n bwysig dod ymlaen efo pawb – ond os nad ‘di rhywun yn fodlon rhoi yr un math o ymdrech yn ôl / ddim yn eich parchu chi, wast o amser ydi mynd ar eu hôl nhw. Mae ‘na dros 7 biliwn o bobl yn y byd, peidiwch a gadael i canran fach o bobl ‘neud chi deimlo’n shit!

5)  Lleisiwch eich barn, dim ots be 

Oni arfer bod yn rhy ofn i leisio fy marn o flaen pobl – don i’m isho unrhyw drwbl a doedd genai’m yr hyder na’r awydd i ddadlau yn ôl. Ond wedyn nes i feddwl i’n hun – pam ddim? Os ‘dach chi’n teimlo’n angerddol dros unrhyw bwnc, mae’n rhaid i chi wneud siwr bod eich llais chi’n cael ei glywed.

6) Does ‘na’m byd direidus am Nando’s…

Un o brif siomedigaethau fy arddegau  </3 Ar ôl clywed gymaint o ganmol a gweld llunia’ di-ddiwedd o’r bwyd De Affricanaidd efo’r capsiwn ‘Cheeky Nando’s’ ar hyd Instagram, digon average oedd fy mhrofiad i yno. ‘Nai sticio at Gregg’s tro nesa’…!

7) Tydi gwefannau cymdeithasol byth yn adlewyrchu bywyd go iawn

Oni bron yn 13 pan nes i greu cyfrif Facebook, felly mae gwefannau cymdeithasol wedi bod yn ran mawr o fy arddegau. I fod yn onest, mae genai ormod i’w ddeud am y pwynt hwn – ond yn gryno: Tydi bywydau pobl ddim mor berffaith a ma’ nhw’n ymddangos, mae ychwanegu ffilter ar luniau yn gallu gwneud gwyrthiau (dwi’n euog o ‘neud hyn), tydi bod yn boblogaidd ar-lein yn golygu dim mewn gwirionedd. Ar ddiwedd y dydd, tydi pobl ddim am eich cofio chi am y petha’ materialistic ac am ddweud: ‘Wel, ia..oddi’n neis weithia’ ond waw mi gath hi 249 o likes ar un o’i selfies hi’.

Peidiwch â cham-ddallt, dwi’n mwynhau’r cyfrwng ac yn eu defnyddio bob dydd – ond mae’n bwysig cofio i beidio cymryd bob dim ‘dach chi’n weld o ddifrif ac i gamu nôl o’r sgrin bob hyn a hyn – er mwyn eich sanity os nad dim byd arall!

8) Mae cael hyder yn eich hun mor bwysig 

Nes i rili stryglo efo’r ffordd oni’n edrych pan oni’n ysgol uwchradd. Oni wastad yn cymharu’n hun efo genod eraill, ac yn meddwl eu bod nhw’i gyd 10x delach na fi. Ac fel llawer o bobl, ges i dipyn o drafferth yn ysgol gan ambell un ‘nath ddim byd i helpu’n hyder i chwaith. Erbyn hyn dwi ‘di dod i sylweddoli mai dangos y diffyg hyder sydd ganddyn nhw mae bwlis pan mae nhw’n deud petha’ cas, ac mai’r ffordd ora’ i ddial ydi anwybyddu a pharhau i wenu. (Mae nhw’n rili casau hynny) ‘Swn i’n deud celwydd os ‘swn i’n deud bo’ fi ddim yn edrych yn y drych weithiau ac yn teimlo fatha’ sach o datws – ond dwi’n meddwl bod pawb yn cael diwrnodau fel’na! Ac mae hwn yn gymaint o cliché ond mae pawb yn brydferth mewn ffyrdd gwahanol & dathlu hynny ddylsa’ ni, nid trio dod â’n gilydd lawr o hyd! Pan ‘dach chi’n beirniadu rhywun yn bersonol, mae’n deud mwy am eich cymeriad chi nag ydio am y person arall.

9) Pwysigrwydd ‘Plis’ & ‘Diolch’ 

Dau air syml ond ma’ nhw’n meddwl lot. Synnwyr cyffredin ydi defnyddio nhw.

10) Nid gwefannau cymdeithasol ydi’r lle i fod pan ‘dach chi’n flin…

O mam bach, dwi ‘di colli cownt ar faint o weithiau dwi ‘di mynd yn flin dros ‘wbath, a penderfynu mynd yn syth at y keyboard. 1) Di’r byd ddim angen gwbod am eich problemau 2) ‘Dio’m yn gwella unrhyw sefyllfa  3) Mae’r teimlad o ddileu be’ bynnag ‘nathoch chi sgwennu y diwrnod wedyn yn rili embarassing.

Fy nghyngor i? Gwnewch banad i’ch hun a sadiwch cyn hyd yn oed meddwl am bwyso ‘enter’ !

11) Peidiwch byth â diodda’ yn dawel

Mae’r dywediad Saesneg ‘A problem shared is a problem halved‘ yn 100% gwir. (Nid, yn anffodus, ‘a problem shared is a problem solved’ fel oni’n arfer meddwl o’dd yn gywir) Mae bod yn agored a siarad efo rhywun yn gallu gwneud i’r broblem fwya’ ymddangos yn llai. Aelod o’r teulu, ffrind agos, athro/darlithydd, dyn drws nesa’ – pwy bynnag ‘dach ‘chi’n ymddiried ynddo. ‘Dio’m y peth hawsa’ i neud, ond mae o *hollol* werth o.

12) Mae’r llygaid wastad yn fwy na’r bol

Os ‘dach chi’n gorfod ca’l dadl feddyliol efo’ch hun cyn penderfynu mynd am y chocolate fudge cake ‘na ar ôl cael pryd 2 gwrs – peidiwch. Jyst peidiwch.

13) Tydi pob cyngor sy’n cael ei rhoi i chi ddim i’w gymryd ^^

Ewch am y gacen, a byddwch lawen.

Hyd yn oed wrth ‘sgwennu hwn mae ‘na fwy o wersi yn dod nôl i’n meddwl…ond rhywsut dwi’m yn meddwl ‘sa 50 gwers yn apelio gymaint (a ‘swn i’n nacyrd erbyn gorffen rhestru nhw’i gyd). Dwi ‘di mynd trwy brofiadau ‘don i byth yn meddwl fyswn i yn fy arddegau – ond hebddyn nhw, ‘swn i’m hanner y person ydwi rwan, ac felly mewn ryw ffordd od, dwi’n ddiolchgar.

Hwyl fawr i’r arddegau, ac helo i’r 20au.

Awê.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s